Personvernerklæring ALLSKOG SA

ALLSKOG SA er et andelslag eid av skogeiere. Vårt formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske og næringspolitiske interesser tilknyttet deres skogeiendom.


Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan ALLSKOG SA registrerer og oppbevarer personopplysninger som omhandler våre kunder, leverandører og ansatte.

Grunnlag for behandling av personopplysninger er hjemlet i Personopplysningslovens § 8, pkt c, som omhandler ALLSKOG SA sin rapporteringsplikt til myndighetene. ALLSKOG SA vil i tillegg kunne innhente personopplysninger basert på ansattes, medlemmers og kunders samtykke. Alle personopplysninger innhentet av ALLSKOG SA skal kun anvendes til det formål de er registrert.

Administrerende direktør er behandlingsansvarlig. Gjennomføringen er delegert til medarbeidere med daglig ansvar.

Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

For ansatte registreres:

 • Navn
 • Adresseopplysninger
 • Dato for ansettelse
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
 • Skatteopplysninger som skatteprosent og skattekommune
 • E-post
 • Telefon

For andelseiere registreres:

 • Navn
 • Adresseopplysninger
 • Dato for inn- og utmelding
 • Andelseiersnummer
 • Fødselsdato og organisasjonsnummer
 • Gårds- og bruksnr?
 • E-post
 • Telefon
 • Arealopplysninger som grunnlag for beregning av andelsinnskudd og oppfylling av miljørutiner
 • Tømmersalg og tjenestekjøp til ALLSKOG SA

For tømmerleverandører som ikke er medlem i ALLSKOG SA registreres det samme.

Etter samtykke fra tømmerleverandør kan også opplysninger fra Skogbruksplan registreres.

Formålet med registrering av personopplysninger er:

 • Overholdelse av myndighetenes rapporteringsplikt
 • Forvaltning av medlemskapet i ALLSKOG SA, herunder markedsføring av medlemsfordeler
 • Nødvendige opplysninger for å ivareta ALLSKOG sine miljøsertifikater

ALLSKOG SA skal ha trygge behandlingsrutiner for personopplysninger. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig slik at personopplysningslovens krav til konfidensialitet og integritet opprettholdes. Opplysningene kan kun benyttes til det formål de er innhentet. Urettmessig bruk skal ikke finne sted. Tilgang til opplysningene er regulert gjennom adgangskontroll og passord.

Alle som har personopplysninger registrert i ALLSKOG SA har krav til å få slettet disse når formålet med registreringen og/eller myndighetens krav til oppbevaring og rapportering er opphørt.

E-post: firmapost@allskog.no
Telefon: +47 73 500 123
Postadresse: Ingvalds Ystgaards vei 13 A, 7047 Trondheim