Om ALLMA

Med ALLMA har du en løpende oppdatert skogbruksplan, som gjør det enklere for deg å være skogeier.


 • Inger Bente Menstad Skogeier I Kragero Web

  Med ALLMA er det enkelt å sjekke hvor det skal gjøres tiltak. Med ALLMA vet du når du er i riktig bestand ute i skogen.
  Inger Bente Menstad, skogeier

 • Kjetil Vinje Og Skogeier Eivind Gisholt Webb

  ALLMA er et utrolig bra verktøy for meg som skogeier. Da kan jeg ha full oversikt til enhver tid.
  Eivind Gisholt, skogeier

ALLMA er den komplette skogbruksplanen

Allma Web Du6 Q0034 Retusj

En skogbruksplan gir deg oversikt over eiendommen og du får et grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestand og anbefaler hvilke tiltak som bør eller må utføres i det enkelte bestand. Før kom skogbruksplanen kun på papir. Med ALLMA er skogbruksplanen blitt digital og alltid med deg via iPhone og nettbrett. Den teknologiske utviklingen har gjort skogbruksplanen enda bedre og mer nyttig enn tidligere.

Fordelene med ALLMA

Allma Ny 2 Mobil Foto Silje L
 • Full oversikt over egen skog og eiendomsgrenser.
 • Alltid oppdatert skogbruksplan i lomma.
 • Skogen vokser - i ALLMA beregnes og ajourføres tilvekst.
 • Gir pekepinn på når det er mest lønnsomt å hogge.
 • Tar hensyn til viktige miljøverdier.
 • Mulighet til å legge inn forespørsel om skogtjenester fra ditt lokale andelslag.


Hvem står bak ALLMA?

ALLMA er en forkortelse for ALLSKOG, Mjøsen Skog og AT Skog. Disse tre skogandelslagene står bak utviklingen av ALLMA. Grunnfundamentet i ALLMA er en moderne database for lagring og produksjon av skogbruksplandata.