Personvernerklæring Allma

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan ALLMA registrerer og oppbevarer personopplysninger som omhandler våre kunder.